Tag Archives for " naknada autoru za izvođenje autorskih djela "

Naknada za emitovanje fonograma

PRIVREDNO PRAVO

Naknada za emitovanje fonograma

Proizvođač izdatog fonograma ima pravo na naknadu za emitovanje i reemitovanje, saopštavanje i javno saopštavanje fonograma koji se emituje, ali nema isključivo pravo na emitovanje, reemitovanje i javno saopštavanje već izdatih fonograma.

Obaveza plaćanja naknade autoru za izvođenje autorskih djela

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Obaveza plaćanja naknade autoru za izvođenje autorskih djela

Obaveza plaćanja naknade autoru za izvođenje autorskih djela nastaje i postoji po zakonu i onda kada ugovor iz člana 165. Zakona o autorskim i srodnim pravima nije zaključen za svako iskorišćavanje djela od strane drugog lica.