Tag Archives for " naknada autoru za izvođenje autorskih djela "

Obaveza plaćanja naknade autoru za izvođenje autorskih djela

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Obaveza plaćanja naknade autoru za izvođenje autorskih djela

Obaveza plaćanja naknade autoru za izvođenje autorskih djela nastaje i postoji po zakonu i onda kada ugovor iz člana 165. Zakona o autorskim i srodnim pravima nije zaključen za svako iskorišćavanje djela od strane drugog lica.