Tag Archives for " naknada za javno saopštavanje muzičkih dela "

Naknada za emitovanje fonograma

PRIVREDNO PRAVO

Naknada za emitovanje fonograma

Proizvođač izdatog fonograma ima pravo na naknadu za emitovanje i reemitovanje, saopštavanje i javno saopštavanje fonograma koji se emituje, ali nema isključivo pravo na emitovanje, reemitovanje i javno saopštavanje već izdatih fonograma.

Naknada za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma

USTAVNO PRAVO

Naknada za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma

Nisu u skladu sa Ustavon i međunarodnim ugovorima odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima, kojima su predviđeni najviši iznosi naknada na mesečnom nivou u tarifi za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma, za određene kategorije korisnika, prema veličini njihovih komercijalnih poslovnih prostorija.