Povreda isključivih prava proizvođača fonograma

AUTORSKO PRAVO

Povreda isključivih prava proizvođača fonograma

Povreda isključivih prava proizvođača fonograma može postojati ukoliko je sačinjen fonogram, dakle prvi snimak zvuka, odnosno niza zvukova koji nije izdat, odnosno nije umnožen i stavljen u promet, ukoliko bi neko lice bez ovlašćenja proizvođača fonograma isti umnožilo i stavilo u promet, odnosno dalo u zakup primerak fonograma ili interaktivno učinio dostupnim javnosti žičnim ili bežičnim putem.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)