Tag Archives for " stranac "

Određivanje boravka u prihvatilištu za strance pod pojačanim policijskim nadzorom

USTAVNO PRAVO

Određivanje boravka u prihvatilištu za strance pod pojačanim policijskim nadzorom

Odluka nadležnog organa kojom je strancu izrečeno proterivanje ili udaljenje sa teritorije Republike Srbije mora da prethodi odluci kojom se tom licu određuje prinudni boravak pod pojačanim policijskim nadzorom u prihvatilištu za strance, ako lice nije moguće odmah prinudno udaljiti, osim ako se radi o licu kome nije utvrđen identitet ili licu koje ne poseduje putnu ispravu, odnosno ako se radi o licu iz člana 54. stav 8. Zakona o strancima.

Proterivanje stranca sa teritorije Republike Srbije

USTAVNO PRAVO

Proterivanje stranca sa teritorije Republike Srbije

Odluka nadležnog organa kojom je strancu izrečeno proterivanje ili udaljenje sa teritorije Republike Srbije mora da prethodi odluci kojom se tom licu određuje prinudni boravak pod pojačanim policijskim nadzorom u prihvatilištu za strance, ako lice nije moguće odmah prinudno udaljiti, osim ako se radi o licu kome nije utvrđen identitet ili licu koje ne poseduje putnu ispravu, odnosno ako se radi o licu iz člana 54. stav 8. Zakona o strancima.

Proterivanje stranca sa teritorije Republike Srbije

UPRAVNO PRAVO

Proterivanje stranca sa teritorije Republike Srbije

Proterivanje stranca sa teritorije Republike Srbije iz razloga što mu je izrečena mera bezbednosti proterivanja sa teritorije Republike Srbije može biti samo kada je ta mera izrečena pravosnažnom odlukom suda.

Zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji – Važeći normativni okvir

UDK: 331.5-054.6(497.11)

ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U REPUBLICI SRBIJI
Važeći normativni okvir
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije.

Rezime: Tema ovog rada su novine u zakonskom regulisanju zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji, imajući u vidu poslednji Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca koji je objavljen u “Službenom glasniku RS“, br. 31/19 od 29. 4. 2019. godine i stvarno stanje koje ovo pitanje stavlja u žižu normativne aktivnosti.
Naime, direktne strane investicije kao razvojna šansa domaćih kompanija i šansa za dugoročno povećanje proizvodnje, zaposlenosti i životnog standarda, podrazumevaju veći broj radnog angažovanja stranih državljana. Dalje razvijanje povoljnijeg poslovnog okruženja i privlačenja stranih investicija, nalaže preciziranje zakonskih odredbi kojima se vrši pojednostavljenje postupka izdavanja dozvole za rad. S druge strane, ovo pitanje aktuelizuje i to što zbog ekonomske migracije iz Republike Srbije, problem nedostatka radne snage postaje sve veći, a obuhvata kvalifikovane i obučene stručnjake, kao i nekvalifikovanu radnu snagu. Takođe, u vezi sa zapošljavanjem stranaca, treba imati u vidu pojačanu migratornu situaciju koja je zahvatila našu zemlju.

Ključne reči: stranac, zapošljavanje, dozvola za rad, migracija radne snage.