Tag Archives for " pravo na azil "

Određivanje boravka u prihvatilištu za strance pod pojačanim policijskim nadzorom

USTAVNO PRAVO

Određivanje boravka u prihvatilištu za strance pod pojačanim policijskim nadzorom

Odluka nadležnog organa kojom je strancu izrečeno proterivanje ili udaljenje sa teritorije Republike Srbije mora da prethodi odluci kojom se tom licu određuje prinudni boravak pod pojačanim policijskim nadzorom u prihvatilištu za strance, ako lice nije moguće odmah prinudno udaljiti, osim ako se radi o licu kome nije utvrđen identitet ili licu koje ne poseduje putnu ispravu, odnosno ako se radi o licu iz člana 54. stav 8. Zakona o strancima.

Proterivanje stranca sa teritorije Republike Srbije

UPRAVNO PRAVO

Proterivanje stranca sa teritorije Republike Srbije

Proterivanje stranca sa teritorije Republike Srbije iz razloga što mu je izrečena mera bezbednosti proterivanja sa teritorije Republike Srbije može biti samo kada je ta mera izrečena pravosnažnom odlukom suda.

Odbacivanje zahteva za azil

UPRAVNO PRAVO

Odbacivanje zahteva za azil

Kancelarija za azil odbaciće zahtev za azil bez ispitivanja da li lice koje traži azil ispunjava uslove za priznavanje azila ako utvrdi da lice koje traži azil može da dobije zaštitu sigurne države porekla, osim ako dokaže da za njega nije sigurna.

Odbacivanje zahteva za azil

UPRAVNO PRAVO

Odbacivanje zahteva za azil

Kancelarija za azil odbaciće zahtev za azil bez ispitivanja da li lice koje traži azil ispunjava uslove za priznavanje azila, ako utvrdi da je lice koje traži azil došlo iz sigurne treće države, osim ako dokaže da za njega nije sigurna.