Tag Archives for " zahtev za azil "

Odlučivanje o zahtevu za azil

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o zahtevu za azil

Odluci o odbijanju zahteva za azil mora da prethodi utvrđenje da lice koje podnosi zahtev za azil ne ispunjava uslove za priznavanje prava na utočište ili dodelu supsidijarne zaštite, što znači da razlozi za odbijanje zahteva za utočište, ne moraju, u svakom pojedinačnom slučaju, biti dovoljni i za odbijanje pružanja supsidijarne zaštite.