Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem

USTAVNO PRAVO

Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem

Lice koje smatra da ima pravo da mu se staž osiguranja za određeni period računa sa uvećanim trajanjem, može Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje podneti zahtev za priznavanje navedenog prava, pa u zavisnosti od ishoda tog postupka, može nastati obaveza uplate dodatnog doprinosa po tom osnovu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)