Tag Archives for " privremena mera i zastoj izvršnog postupka "

Privremena mera i zastoj izvršnog postupka

PROCESNO PRAVO

Privremena mera i zastoj izvršnog postupka

Privremenom merom ne može se prekinuti niti odrediti zastoj izvršnog postupka koji se sprovodi po pravnosnažnoj i izvršnoj sudskoj odluci, već privremenu meru tužilac može uspešno izdejstvovati samo ukoliko ona vodi obezbeđenju potraživanja iz tužbe.