Zakon o izvršenju krivičnih sankcija – Pravo okrivljenog na stručnu pomoć

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija
Pravo okrivljenog na stručnu pomoć

Kada se u postupku pred sudijom za izvršenje krivičnih sankcija protiv okrivljenog vodi disciplinski postupak, okrivljeni ima pravo na stručnu pravnu pomoć, koja se može obezbediti putem advokata ili drugog stručnog lica.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)