Troškovi parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Troškovi parničnog postupka

Kada je između stranaka zaključeno vansudsko poravnanje i tuženi je ispunio obavezu po osnovu naknade štete plativši i troškove spora, tužilac nema pravo na troškove zastupanja na ročištu na kome je punomoćnik – advokat povukao tužbu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)