Odbijanje optužnog predloga

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Odbijanje optužnog predloga

Kada u optužnom predlogu nije navedeno da je optuženi kritičnom prilikom postupao u nameri da oduzimanjem tuđih pokretnih stvari sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, što predstavlja neophodan element krivičnog dela teška krađa u pokušaju koje je okrivljenom stavljeno na teret, činjenični opis radnje izvršenja krivičnog dela ne sadrži zakonsko obeležje krivičnog dela, pravilna je odluka prvostepenog suda koji je odbio optužni predlog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)