Category Archives for "09"

Uređivanje uslova i načina korišćenjai održavanja javnih parkirališta, pružanje usluge parkiranja i postupanje sa nepropisno parkiranim vozilima

USTAVNO PRAVO

Uređivanje uslova i načina korišćenjai održavanja javnih parkirališta, pružanje usluge parkiranja i postupanje sa nepropisno parkiranim vozilima

Privredni subjekt kome je povereno vršenje komunalne delatnosti, nije ovlašćen da svojim aktom uređuje uslove i način korišćenja i održavanja javnih parkirališta, pružanje usluge parkiranja i postupanje sa nepropisno parkiranim vozilima, već se ta pitanja uređuju aktom jedinice lokalne samouprave.

Vanparnično uređenje međe

PROCESNO PRAVO

Vanparnično uređenje međe

Uređenjem međe sud utvrđuje granicu između susednih nepokretnosti, kada su međni znaci uništeni, oštećeni ili pomereni, a susedi ne mogu sporazumno da utvrde granicu. Stoga, kada na licu mesta već postoji potporni zid koji se prostire celom dužinom između placeva predlagača i protivnika predlagača i koji predstavlja faktičku među, ne postoje uslovi za primenu člana 155. ZVP – uređenje međe.

Podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti zbog povrede ili ugrožavanja ljudskih prava i sloboda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti zbog povrede ili ugrožavanja ljudskih prava i sloboda

Ukoliko se zahtev za zaštitu zakonitosti podnosi zbog povrede ili ugrožavanja ljudskih prava i sloboda, neophodno je da uz zahtev bude podneta i odluka Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava shodno odredbi člana 484. ZKP.

Zahtev stranke za naknadu troškova postupka

PROCESNO PRAVO

Zahtev stranke za naknadu troškova postupka

O naknadi troškova postupka sud odlučuje na blagovremeni i određeni zahtev stranke, koja je dužna da u zahtevu opredeljeno navede troškove za koje traži naknadu, što znači da troškovnik mora da sadrži pojedinačno nabrojane sve preduzete parnične radnje koje su stranci prouzrokovale izdatke, kao i njihovu visinu.

Naknada štete koja nije prouzrokovana namerno ni krajnjom nepažnjom

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete koja nije prouzrokovana namerno ni krajnjom nepažnjom

Sud može, vodeći računa o materijalnom stanju oštećenika, osuditi odgovorno lice da isplati manju naknadu nego što iznosi stvarna šteta, ako ona nije prouzrokovana ni namerno ni krajnjom nepažnjom, a odgovorno lice je slabog imovnog stanja, te bi ga isplata potpune naknade dovela u oskudicu.

Žalba na odluku skupštine opštine o prestanku mandata odbornika, kao i potvrđivanju mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Žalba na odluku skupštine opštine o prestanku mandata odbornika, kao i potvrđivanju mandata novom odborniku

Na odluku skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika, kao i potvrđivanju mandata novom odborniku, dopuštena je žalba Upravnom sudu, a žalba je dopuštena i u slučaju kada skupština propusti da donese ove odluke, a pravo na žalbu ima svaki odbornik.

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

Tužilac ima pravo na naknadu štete zbog pretrpljenog straha usled osećaja sopstvene ugoženosti, s obzirom da je od tuženog dobijao preteće poruke i pri svakoj pretećoj poruci trpeo strah srednjeg intenziteta u trajanju po nedelju dana, koji se kasnije smanjivao na strah slabog intenziteta.

1 2 3 10