Tag Archives for " vanparnično uređenje međe "

Vanparnično uređenje međe

PROCESNO PRAVO

Vanparnično uređenje međe

Uređenjem međe sud utvrđuje granicu između susednih nepokretnosti, kada su međni znaci uništeni, oštećeni ili pomereni, a susedi ne mogu sporazumno da utvrde granicu. Stoga, kada na licu mesta već postoji potporni zid koji se prostire celom dužinom između placeva predlagača i protivnika predlagača i koji predstavlja faktičku među, ne postoje uslovi za primenu člana 155. ZVP – uređenje međe.