Žalba na odluku skupštine opštine o prestanku mandata odbornika, kao i potvrđivanju mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Žalba na odluku skupštine opštine o prestanku mandata odbornika, kao i potvrđivanju mandata novom odborniku

Na odluku skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika, kao i potvrđivanju mandata novom odborniku, dopuštena je žalba Upravnom sudu, a žalba je dopuštena i u slučaju kada skupština propusti da donese ove odluke, a pravo na žalbu ima svaki odbornik.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)