Category Archives for "04"

Neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti

Pribavljanje imovinske koristi nije obeležje kvalifikovanog oblika krivičnog dela neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti, ali ne isključuje njegovo postojanje.

Izvršenje na osnovu verodostojne isprave – obračuna zarade radi naplate novčanog potraživanja

PROCESNO PRAVO

Izvršenje na osnovu verodostojne isprave – obračuna zarade radi naplate novčanog potraživanja

Kada izvršni poverilac traži da se izvršenje na osnovu verodostojne isprave – obračuna zarade radi naplate novčanog potraživanja sprovede upisom hipoteke na brodu koji je vlasništvo izvršnog dužnika u upisnik brodova, to je za odlučivanje o predlogu za izvršenje i za sprovođenje izvršenja nadležan Privredni sud.

Kamata na nenovčano potraživanje i naknada štete kroz kamatu na novčana sredstva

OBLIGACIONO PRAVO

Kamata na nenovčano potraživanje i naknada štete kroz kamatu na novčana sredstva

Na nenovčano potraživanje ne može se tražiti niti priznavati zatezna kamata zbog neblagovremenog ispunjenja, niti se može tražiti šteta kroz kamatu na novčana sredstva, već samo naknada štete koja se mora i dokazati.

1 2 3 10