Zahtev za naknadu štete i pasivna legitimacija

OBLIGACIONO PRAVO

Zahtev za naknadu štete i pasivna legitimacija

Oštećeni ima pravo da zahteva naknadu štete koja je nastala neispunjenjem obaveze uklanjanja snega i leda i prema sopstveniku odnosno korisniku lokala ili prema oboma solidarno, a pravo izbora u konkretnom slučaju je na štetniku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)