Category Archives for "04"

Negativna naslednička izjava data pred stručnim saradnikom kao bitna povreda parničnog postupka

NASLEDNO PRAVO

Negativna naslednička izjava data pred stručnim saradnikom kao bitna povreda parničnog postupka

Okolnost što je negativna naslednička izjava data pred stručnim saradnikom predstavlja apsolutno bitnu povredu parničnog postupka u smislu da je sud bio nepropisno sastavljen, a koja se po službenoj dužnosti može sankcionisati samo u žalbenom ostavinskom postupku u kome je ovakva izjava data.

Izdavanje dozvola za izgradnju mini hidroelektrana

USTAVNO PRAVO

Izdavanje dozvola za izgradnju mini hidroelektrana

Jedinica lokalne samouprave nije ovlašćena da svojim opštim aktom utvrđuje dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz zahteve za izdavanje dozvola za izgradnju mini hidroelektrana i uz prijavu početka građenja ovih objekata.

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka protiv pravnog lica i odgovornog lica u tom pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 341. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona

USTAVNO PRAVO

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka protiv pravnog lica i odgovornog lica u tom pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 341. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona

Za postupanje u prekršajnom postupku koji se vodi protiv pravnog lica i odgovornog lica u tom pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 341. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona nadležan je Prekršajni sud.

Nepostojanje prava na naknadu za izvršene usluge primaocu izdržavanja za vreme trajanja ugovora o doživotnom izdržavanju zaključenom između bračnih drugova

NASLEDNO PRAVO

Nepostojanje prava na naknadu za izvršene usluge primaocu izdržavanja za vreme trajanja ugovora o doživotnom izdržavanju zaključenom između bračnih drugova

Bračni drug nema pravo na naknadu za izvršene usluge drugom bračnom drugu za vreme trajanja ugovora o doživotnom izdržavanju, koji je raskinut.

1 2 3 10