Nepostojanje prava na naknadu za izvršene usluge primaocu izdržavanja za vreme trajanja ugovora o doživotnom izdržavanju zaključenom između bračnih drugova

NASLEDNO PRAVO

Nepostojanje prava na naknadu za izvršene usluge primaocu izdržavanja za vreme trajanja ugovora o doživotnom izdržavanju zaključenom između bračnih drugova

Bračni drug nema pravo na naknadu za izvršene usluge drugom bračnom drugu za vreme trajanja ugovora o doživotnom izdržavanju, koji je raskinut.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)