Prekid zastarelosti izvršenja poreske obaveze

UPRAVNO PRAVO

Prekid zastarelosti izvršenja poreske obaveze

Rešenje o određivanju prinudne naplate poreza mora se doneti u toku roka zastarelosti, a odredbe o prekidu zastarelosti mogu biti primenjene samo nakon, a ne pre donošenja takvog rešenja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)