Uslovi za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak

USTAVNO PRAVO

Uslovi za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak

Zakonom se moglo propisati da se roditeljski dodatak ne može ostvariti ako majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)