Negativna naslednička izjava data pred stručnim saradnikom kao bitna povreda parničnog postupka

NASLEDNO PRAVO

Negativna naslednička izjava data pred stručnim saradnikom kao bitna povreda parničnog postupka

Okolnost što je negativna naslednička izjava data pred stručnim saradnikom predstavlja apsolutno bitnu povredu parničnog postupka u smislu da je sud bio nepropisno sastavljen, a koja se po službenoj dužnosti može sankcionisati samo u žalbenom ostavinskom postupku u kome je ovakva izjava data.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)