Category Archives for "02"

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Izreka presude je nerazumljiva i kontradiktorna samoj sebi kada je prekvalifikujući radnju izvršenja krivičnog dela koja je optuženom stavljena na teret od krivičnog dela teška krađa na krivično delo krađa, prvostepeni sud u izreci presude ostavio opis radnje koja izlazi iz okvira krivičnog dela za koje ga je oglasio krivim jer opis iz izreke osuđujuće presude sadrži oduzimanje tuđe pokretne stvari upotrebom podesnog sredstva i uz dejstvo fizičke sile.

Sticanje statusa energetski zaštićenog kupca

USTAVNO PRAVO

Sticanje statusa energetski zaštićenog kupca

Status energetski zaštićenog kupca, u postupku propisanom Uredbom o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije, ne može se odrediti uverenjem, već samo rešenjem nadležnog organa lokalne samouprave, jer se tim aktom u suštini odlučuje o pravu podnosioca zahteva na beneficirano plaćanje utrošene električne energije, odnosno prirodnog gasa.

1 2 3 10
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.