Category Archives for "11"

Pravo oštećenog na izjavljivanje žalbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pravo oštećenog na izjavljivanje žalbe

Protiv presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oslobođen optužbe da je izvršio krivično delo protivpravno lišenje slobode u pokušaju i krivično delo nasilničko ponašanje, punomoćnik oštećenog nema pravo na izjavljivanje žalbe.

Navođenje u izreci presude ličnih podataka za okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Navođenje u izreci presude ličnih podataka za okrivljenog

Činjenica da je prvostepeni sud u izreci presude propustio da navede lične podatke za okrivljenog, je nedostatak koji sam za sebe ne predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka zbog koje bi prvostepena presuda morala biti ukinuta.

Omogućavanje uživanja opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Omogućavanje uživanja opojnih droga

Kada su se okrivljeni i maloletno lice sreli, pa na predlog maloletnog lica da zajedno nabave opojnu drogu marihuanu od lica koje maloletno lice poznaje, potom zajedno skupili novac, pa je maloletnik od svog druga kupio opojnu drogu i napravio džoint, zapalio, dao okrivljenom da uživa a naizmenično je uživao i maloletnik tada nema dokaza da je okrivljeni izvršio krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga.

Povraćaj sredstava koja se ostvare iznad iznosa koji je određen odlukom o uvođenju samodoprinosa

USTAVNO PRAVO

Povraćaj sredstava koja se ostvare iznad iznosa koji je određen odlukom o uvođenju samodoprinosa

Odlukom o uvođenju samodoprinosa mora se na izričit način urediti način vraćanja sredstava koja se ostvare iznad iznosa koji je odlukom o samodoprinosu određen.

1 2 3 10
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.