Povreda prava na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa

Pravo zaposlenog da u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu bira između reintegracije i naknade štete, kao i pravo poslodavca da ponudi naknadu štete umesto reintegracije, vremenski je ograničeno do okončanja glavne rasprave u parnici koja za predmet ima ocenu zakonitosti odluke poslodavca o prestanku radnog odnosa, a izvršni sud nema ovlašćenja da obavezu reintegracije supstituiše naknadom štete ukoliko to nije učinjeno izvršnom ispravom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)