Tag Archives for " vođenje postupka na jeziku okrivljenog "

Pravo na vođenje postupka na jeziku okrivljenog

PREKRŠAJNO PRAVO

Pravo na vođenje postupka na jeziku okrivljenog

Okrivljeni se mora poučiti o pravu na prevođenje i vođenje postupka na jeziku koji razume, ako se postupak ne vodi na njegovom maternjem jeziku, s tim da se on može odreći tog prava ako razume jezik na kome se vodi prekršajni postupak, a u zapisnik će se zabeležiti da je data pouka i izjava okrivljenog.