Pravo na vođenje postupka na jeziku okrivljenog

PREKRŠAJNO PRAVO

Pravo na vođenje postupka na jeziku okrivljenog

Okrivljeni se mora poučiti o pravu na prevođenje i vođenje postupka na jeziku koji razume, ako se postupak ne vodi na njegovom maternjem jeziku, s tim da se on može odreći tog prava ako razume jezik na kome se vodi prekršajni postupak, a u zapisnik će se zabeležiti da je data pouka i izjava okrivljenog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)