Tag Archives for " višestruka prodaje iste nepokretnosti "

Sticanje prava svojine u slučaju višestruke prodaje iste nepokretnosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Sticanje prava svojine u slučaju višestruke prodaje iste nepokretnosti

Kada je više lica zaključilo ugovore radi sticanja prava svojine na istu nepokretnu stvar, pravo svojine steklo je ono lice koje je upisalo svoje pravo u katastar nepokretnosti i koje je bilo savjesno.