Tag Archives for " Susedsko pravo "

Susedsko pravo

STVARNO PRAVO

Susedsko pravo

Pravila susedskog prava obavezuju vlasnika susedne nepokretnosti da preduzme sve potrebne mere kako bi sprečio da sa njegove nepokretnosti nastane opasnost štete za nepokretnost sa kojom se graniči, te u takvom slučaju sused ima pravo da od vlasnika takve nepokretnosti zahteva da preduzme određene mere obezbeđenja.