Susedsko pravo

STVARNO PRAVO

Susedsko pravo

Vlasnik susedne nepokretnosti ima pravo da žile tuđeg drveta koje su prešle u njegovu nepokretnost preseče, kao i da potkreše grane koje su se nadvile nad njegovom parcelom, a vlasnik stabla nije ovlašćen da potražuje naknadu štete za presečene žile i potkresane grane koje su prešle u susednu nepokretnost.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)