Tag Archives for " posledice neprihvatanja prenosa ugovora o radu "

Problemi u primeni opštih propisa o promeni poslodavca, radnom vremenu, odmorima i odsustvima

UDK: 349.2(497.11)

PROBLEMI U PRIMENI OPŠTIH PROPISA O PROMENI POSLODAVCA, RADNOM VREMENU, ODMORIMA I ODSUSTVIMA
Milan Ivošević, advokat.

Rezime: Zakon o radu, u osnovnoj verziji, iako je usvojen još u martu 2005. godine, i pretrpeo je brojne izmene i dopune, još uvek izaziva brojne nedoumice u primeni propisa o promeni poslodavca, radnom vremenu, odmorima i odsustvima. Neke od tih nedoumica rešila je sudska praksa, ali ne sve. Ostaje da se nadamo da će neke nove izmene ili dopune ili neki novi zakon, ove probleme, koji su u praksi česti, rešiti i tako pomoći onima koji zakon primenjuju.

Ključne reči: posledice neprihvatanja prenosa ugovora o radu, rok važenja prenetih opštih akata, prekovremeni rad, sticanje prava na godišnji odmor, računanje dana godišnjeg odmora, odlaganje korišćenja godišnjeg odmora.