Tag Archives for " rad kod više poslodavaca sa nepunim radnim vremenom "

Ugovor o radu na određeno vreme

RADNO PRAVO

Ugovor o radu na određeno vreme

Ugovor o radu na određeno vreme, neprekidno ili sa prekidima, ne može trajati duže od 12 meseci, a ukoliko je zaposleni kod poslodavca obavljao istovrsne poslove u periodu dužem od 12 meseci, radni odnos na određeno vreme, istekom pet radnih dana u kojima je zaposleni nastavio da radi, po sili zakona prerasta u radni odnos na neodređeno vreme.

Ugovor o radu kod više poslodavaca sa nepunim radnim vremenom

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Ugovor o radu kod više poslodavaca sa nepunim radnim vremenom

Nastavnik koji je zaposlen na određeno vrijeme, a nema normu časova utvrđenu zakonom, može zasnovati radni odnos u drugoj ustanovi do pune norme časova s tim što je za zasnivanje radnog odnosa u tom slučaju potreban sporazum direktora ustanova.