Category Archives for "07-08"

Odgovornost države za štetu koju pretrpi pritvorenik za vreme boravka u kazneno popravnoj ustanovi

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost države za štetu koju pretrpi pritvorenik za vreme boravka u kazneno popravnoj ustanovi

Postoji odgovornost države za štetu koju pretrpi pritvorenik postupanjem drugog pritvorenika za vreme boravka u kazneno-popravnoj ustanovi.

Uračunavanje vremena proveravanja kod uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Uračunavanje vremena proveravanja kod uslovne osude

Kada pravnosnažna presuda bude ukinuta povodom vanrednog pravnog leka, prilikom izricanja krivične sankcije u ponovljenom postupku u vreme proveravanja se uračunava i vreme u kojem je ukinuta presuda bila pravnosnažna.

Isključenje ortaka iz ortačkog društva

PRIVREDNO PRAVO

Isključenje ortaka iz ortačkog društva

U situaciji kada tuženi nije postupao u skladu sa ugovorom članova društva i obavezama propisanim Zakonom o privrednim društvima, preduzimajući radnje koje sprečavaju i znatno otežavaju poslovanje društva, grubom nepažnjom prouzrokujući štetu ortačkom društvu i drugom ortaku, ispunjeni su uslovi za isključenje ortaka iz ortačkog društva, shodno Zakonu o privrednim društvima. Neizvršavanjem obaveza po osnovu naknade za emitovanje televizijskog programa prema Republičkoj radiodifuznoj agenciji, tuženi je kao jedino odgovorno lice za poslovanje televizije, doveo društvo u situaciju da mu bude oduzeta dozvola za emitovanje televizijskog programa, čime je ne samo otežano poslovanje društva, već je društvo u potpunosti sprečeno da obavlja registrovanu delatnost.

Podeljena odgovornost za prouzrokovanu štetu

OBLIGACIONO PRAVO

Podeljena odgovornost za prouzrokovanu štetu

Kada prvostepeni sud u parničnom postupku radi naknade štete utvrdi da postoji podeljena odgovornost stranaka u nastaloj šteti, mora se utvrditi procenat doprinosa stranaka a ne da se zaključi na način da je doprinos tužioca „veoma značajan“.

Mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Mera bezbednosti obavezno lečenje narkomana

Kada je na osnovu izveštaja komisije lekara Specijalne zatvorske bolnice navedeno da je osuđeni u bolničkim uslovima postigao terapijski maksimum, da za nastavak hospitalnog tretmana ne postoje medicinske indikacije, kao i da bi dalje zadržavanje u SZB moglo da se negativno odrazi na dosadašnje terapijsko dostignuće kod činjenice da isti nije izdržao celu kaznu, osnovan je predlog da se obustavi mera obaveznog lečenja narkomana.

Odlaganje objavljivanja odluke Ustavnog suda

USTAVNO PRAVO

Odlaganje objavljivanja odluke Ustavnog suda

Ustavni sud može odložiti objavljivanje svoje odluke u “Službenom glasniku RS“, kojom je utvrđeno da opšti akt nije u saglasnosti sa Ustavom, zakonom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava ili potvrđenim međunarodnim ugovorom, ali najduže za šest meseci od dana njenog donošenja.

Ustavna žalba – diskriminacija osoba sa invaliditetom

USTAVNO PRAVO

Ustavna žalba – diskriminacija osoba sa invaliditetom

Za postojanje diskriminacije osoba sa invaliditetom, mora postojati uzročno-posledična veza između invalidnosti i diskriminatorne radnje, tako da osoba sa invaliditetom mora biti uznemiravana, vređana i omalovažavana zbog svoje invalidnosti, a ne iz drugog razloga.

1 2 3 11