Odgovornost davaoca izdržavanja za ostaviočeve dugove

NASLEDNO PRAVO

Odgovornost davaoca izdržavanja za ostaviočeve dugove

Imovina stečena na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju dobijena je na osnovu teretnog pravnog posla, ista ne ulazi u imovinu podobnu za nasleđivanje, a davalac izdržavanja ne odgovara za ostaviočeve dugove.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)