Uračunavanje vremena proveravanja kod uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Uračunavanje vremena proveravanja kod uslovne osude

Kada pravnosnažna presuda bude ukinuta povodom vanrednog pravnog leka, prilikom izricanja krivične sankcije u ponovljenom postupku u vreme proveravanja se uračunava i vreme u kojem je ukinuta presuda bila pravnosnažna.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)