Category Archives for "01"

Produženje pritvora nakon ukidanja prvostepene presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora nakon ukidanja prvostepene presude

Kod činjenice da je okrivljeni opravdano sumnjiv da je izvršio dva krivična dela razbojništva, da iz izveštaja iz kaznene evidencije proizlazi da je tri puta osuđivan, da je predmetna krivična dela za koja je opravdano sumnjiv izvršio u vreme proveravanja po presudi nadležnog suda iz 2016. godine, da je bez imovine i stalnog zaposlenja, sve navedene okolnosti u međusobnoj povezanosti predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni ukoliko se nađe na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Tužba za utvrđenje ništavosti pravnog posla

PROCESNO PRAVO

Tužba za utvrđenje ništavosti pravnog posla

Ako se tužbenim zahtevom traži utvrđenje ništavosti, sud ispituje samo postojanje razloga za apsolutnu ništavost zaključenog pravnog posla, a razlozi relativne ništavosti utvrđuju se samo po zahtevu stranke za poništaj pravnog posla i to samo razlozi na koje stranka sama ukazuje i za koje je teret dokazivanja na podnosiocu zahteva.

Prigovor protiv rešenja kojim je odlučeno o zahtevu za otklanjanje nepravilnosti u postupku izvršenja

USTAVNO PRAVO

Prigovor protiv rešenja kojim je odlučeno o zahtevu za otklanjanje nepravilnosti u postupku izvršenja

Rešenje sudije pojedinca kojim je odlučeno o zahtevu za otklanjanje nepravilnosti u postupku izvršenja, predstavlja akt suda kojim se odlučuje o pravima i obavezama učesnika u izvršnom postupku, i protiv takvog rešenja može se izjaviti prigovor.

Uređivanje pitanja od značaja za rad mesne zajednice

USTAVNO PRAVO

Uređivanje pitanja od značaja za rad mesne zajednice

Poslovi koje vrši mesna zajednica, njeni organi i postupak njihovog izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad mesne zajednice uređuju se aktima mesne zajednice, a ne opštim aktom skupštine lokalne samouprave.

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ublažavanje kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ublažavanje kazne

Okolnost da je okrivljeni otkrio lice od koga je nabavio opojnu drogu predstavlja olakšavajuću okolnost zbog koje se okrivljenom kazna može ublažiti ispod zakonom propisanog minimuma.

Odsustvo odgovornosti za štetni događaj

OBLIGACIONO PRAVO

Odsustvo odgovornosti za štetni događaj

Ne može se zaključiti da postoji uzročno-posledična veza između ponašanja ili propusta tužene i povređivanja maloletne tužilje, u situaciji kada iz knjige vaspitno-obrazovnog rada tužene predškolske ustanove i evidencije o dolascima dece, proističe da oštećena na dan štetnog događaja, nije boravila u njenim prostorijama.

1 2 3 10