Tag Archives for " pitanja od značaja za rad mesne zajednice "

Uređivanje pitanja od značaja za rad mesne zajednice

USTAVNO PRAVO

Uređivanje pitanja od značaja za rad mesne zajednice

Poslovi koje vrši mesna zajednica, njeni organi i postupak njihovog izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad mesne zajednice uređuju se aktima mesne zajednice, a ne opštim aktom skupštine lokalne samouprave.