Tag Archives for " pravo na jubilarnu nagradu "

Pravo na jubilarnu nagradu

RADNO PRAVO

Pravo na jubilarnu nagradu

Pravo na jubilarnu nagradu zaposleni ostvaruje u godini u kojoj navršava predviđeni broj godina neprekidnog rada ostvarenog u radnom odnosu u preduzeću, a poslodavac je u obavezi da obezbedi sredstva za isplatu jubilarne nagrade na dan utvrđen opštim aktom ili ugovorom o radu, a najkasnije do isteka godine u kojoj je to pravo stečeno.