Naknada za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma

USTAVNO PRAVO

Naknada za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma

Nisu u skladu sa Ustavon i međunarodnim ugovorima odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima, kojima su predviđeni najviši iznosi naknada na mesečnom nivou u tarifi za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma, za određene kategorije korisnika, prema veličini njihovih komercijalnih poslovnih prostorija.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)