Tag Archives for " naknada štete i boravak u pritvoru Međunarodnog krivičnog tribunala "

Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog boravka u pritvoru Međunarodnog krivičnog tribunala

USTAVNO PRAVO

Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog boravka u pritvoru Međunarodnog krivičnog tribunala

To što opštim aktima Međunarodnog krivičnog tribunala nije predviđena obaveza tog suda da oslobođenom licu naknadi štetu zbog neosnovanog boravka u pritvoru, ne znači da takvu obavezu preuzima država članica koja je to lice predala Međunarodnom krivičnom tribunalu.