Razlika između krivičnog dela pronevera i krivičnog dela posluga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razlika između krivičnog dela pronevera i krivičnog dela posluga

Suštinska razlika između krivičnog dela pronevera i krivičnog dela posluga, sastoji se u tome što kod učinioca krivičnog dela pronevera postoji namera da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, prisvajanjem novca, hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari koje su mu poverene u službi ili na radu u državnom organu, preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu ili radnji, dok kod učinioca krivičnog dela posluga ove namere nema i radnja tog krivičnog dela je neovlašćeno posluživanje novcem ili drugim pokretnim stvarima, koje predstavlja privremeno uzimanje tih stvari radi njihovog korišćenja sa namerom da se iste vrate.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)