Tag Archives for " krivično delo posluga "

Razlika između krivičnog dela pronevera i krivičnog dela posluga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razlika između krivičnog dela pronevera i krivičnog dela posluga

Suštinska razlika između krivičnog dela pronevera i krivičnog dela posluga, sastoji se u tome što kod učinioca krivičnog dela pronevera postoji namera da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, prisvajanjem novca, hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari koje su mu poverene u službi ili na radu u državnom organu, preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu ili radnji, dok kod učinioca krivičnog dela posluga ove namere nema i radnja tog krivičnog dela je neovlašćeno posluživanje novcem ili drugim pokretnim stvarima, koje predstavlja privremeno uzimanje tih stvari radi njihovog korišćenja sa namerom da se iste vrate.