Tag Archives for " odlučivanje Upravnog suda bez održavanja usmene rasprave "

Odlučivanje Upravnog suda bez održavanja usmene rasprave

UPRAVNO PRAVO

Odlučivanje Upravnog suda bez održavanja usmene rasprave

Upravni sud rešava bez održavanja usmene rasprave, samo ako je predmet spora takav da očigledno ne iziskuje neposredno saslušanje stranaka i posebno utvrđivanje činjeničnog stanja, ili ako stranke na to izričito pristanu.

Odlučivanje Upravnog suda bez održavanja usmene rasprave

UPRAVNO PRAVO

Odlučivanje Upravnog suda bez održavanja usmene rasprave

Upravni sud rešava bez održavanja usmene rasprave samo ako je predmet spora takav da očigledno ne iziskuje neposredno saslušanje stranaka i posebno utvrđivanje činjeničnog stanja, ili ako stranke na to izričito pristanu.

Odlaganje izvršenja

UPRAVNO PRAVO

Odlaganje izvršenja

Stranka u postupku kod Upravnog suda može da traži odlaganje izvršenja drugostepenog rešenja samo pod uslovom da je njime meritorno odlučeno i izmenjeno prvostepeno rešenje.