Tag Archives for " naknade "

Ozakonjenje objekta ili sticanje svojine na građevinskom objektu

UDK: 347.235(497.11)
351.778.511(497.11)
349.442(497.11)

OZAKONJENJE OBJEKTA ILI STICANJE SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM OBJEKTU
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

Rezime: Rešavanje pitanja bespravne gradnje je izvorno domaći problem pa u njegovom otklanjanju ne možemo da se pozovemo na rešenja iz uporednog prava. Otuda, ako država u dovoljnoj meri nije sprečavala (zabranjivala) izgradnju objekata bez odobrenja nadležnog organa, onda je više nego sigurno da je i traženje potpunih rešenja za dovođenje bespravnog graditelja u status vlasnika jako otežano.
Svi dosadašnji zakoni iz ove oblasti u svojim nazivima su imali u vidu legalizaciju objekata. Aktuelni Zakon nosi naziv Zakon o ozakonjenju objekata. Svi oni dakle, imaju u vidu odnos prema građevinskom objektu, kao predmetu rešavanja ovog pitanja, a trebalo bi da naziv zakona ima u vidu vlasnika koga se tiče svojina na objektu.
Aktuelni Zakon je, u dobroj meri, tehnička rešenja priveo pravu ka sticanju svojine na objektu. Sistematika Zakona nije do kraja konsekventna kao što i korišćenje pojedinih instituta nije adekvatno. Zato se stiče utisak da je Zakon rađen na brzinu.
Ipak, njegov kvalitet je u povoljnim rešenjima po stranke u postupku na koji način bi mogao da se ostvari cilj Zakona – da se vlasništvo nad izgrađenim objektima provede kroz javne knjige i spreči dalja bespravna gradnja.

Ključne reči: građevinski objekat, svojina, vlasništvo, predmet Zakona, uslovi građenja, naknade, taksa, građevinska dozvola.