Category Archives for "04"

Ponavljanje postupka na osnovu odluke Ustavnog suda

PROCESNO PRAVO

Ponavljanje postupka na osnovu odluke Ustavnog suda

Postupak koji je odlukom suda pravnosnažno završen, može se ponoviti po predlogu stranke, ako je u postupku po ustavnoj žalbi Ustavni sud utvrdio povredu ili uskraćivanje ljudskog ili manjinskog prava i slobode zajemčene Ustavom u parničnom postupku.

Zastarevanje potraživanja u slučaju subrogacije

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarevanje potraživanja u slučaju subrogacije

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču po osnovu potpunog kasko osiguranja prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja počinje da teče od dana saznanja osiguranika za štetu i učinioca, a ne od dana podnošenja zahteva za naknadu štete kao dana saznanja osiguravača za štetu.

Ponovna dodela mandata odbornika

UPRAVNO PRAVO

Ponovna dodela mandata odbornika

Kandidatu kome je bio dodeljen mandat odbornika, a kojem je mandat prestao zbog preuzimanja funkcije predsednika opštine ili gradonačelnika, odnosno zamenika predsednika opštine ili zamenika gradonačelnika, mandat se ponovo dodeljuje u istom sazivu skupštine opštine pod uslovom da mu je prestala funkcija na koju je bio izabran i da postoji upražnjeno odborničko mesto koje pripada istoj izbornoj listi.

Pokretanje i vođenje prekršajnog postupka

USTAVNO PRAVO

Pokretanje i vođenje prekršajnog postupka

U slučaju da nadležni organ podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a sud u toku postupka zaključi da se radi o prekršaju za koji je trebalo izdati prekršajni nalog, jer se radi o delu za koje je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, sud ne može da vrati organu državne uprave predmet radi naknadnog izdavanja prekršajnog naloga, već mora da završi započeti postupak.

Oslobađanje od plaćanja poreza na ostvareni kapitalni dobitak

UPRAVNO PRAVO

Oslobađanje od plaćanja poreza na ostvareni kapitalni dobitak

Poreski obveznik, koji sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti u roku od 90 dana od dana prodaje uloži u rešavanje stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva, oslobađa se poreza na ostvareni kapitalni dobitak.

1 2 3 10