Oduzimanje maloletnog lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Oduzimanje maloletnog lica

Zaštitni objekat krivičnog dela oduzimanje maloletnog lica je brak i porodica, a posledica krivičnog dela je sprečavanje maloletnog lica u ostvarivanju svog prava na održavanje ličnih odnosa sa roditeljima, koje je regulisano odlukom nadležnog organa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)