Tag Archives for " Zakon o lokalnoj samoupravi "

Pravo na podnošenje žalbe na odluku skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Pravo na podnošenje žalbe na odluku skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata novom odborniku

Pravo na podnošenje žalbe na odluku skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i potvrđivanju mandata novom odborniku ima odbornik, odnosno lice kome je donošenjem te odluke povređeno pravo na mandat (odbornik), odnosno na zakonu zasnovani interes za potvrđivanje mandata (kandidat za odbornika).

Prigovor protiv odluke predsednika skupštine opštine o raspisivanju izbora za savete mesnih zajednica

UPRAVNO PRAVO

Prigovor protiv odluke predsednika skupštine opštine o raspisivanju izbora za savete mesnih zajednica

Protiv odluke predsednika skupštine opštine kojom su raspisani izbori za savete mesnih zajednica na teritoriji opštine, ne može se podneti prigovor opštinskoj izbornoj komisiji.