Naknada troškova postupka zaštite izbornog prava pred Upravnim sudom

UPRAVNO PRAVO

Naknada troškova postupka zaštite izbornog prava pred Upravnim sudom

U postupku zaštite izbornog prava nema zakonom propisanih uslova da se odlučuje i o troškovima spora iniciranog žalbom pred Upravnim sudom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)