Tag Archives for " pestanak radnog odnosa "

Sporazum o prestanku radnog odnosa

RADNO PRAVO

Sporazum o prestanku radnog odnosa

Radni odnos može da prestane na osnovu pisanog sporazuma poslodavca i zaposlenog, a propust poslodavca da obavesti zaposlenog o posledicama sporazumnog prestanka radnog odnosa ne utiče na volju zaposlenog i poslodavca u pogledu odluke da raskinu radni odnos, već to može biti od značaja u pogledu prava zaposlenog na naknadu štete zbog neostvarenih prava za slučaj nezaposlenosti.