Tag Archives for " povreda konkurencije "

Nenadležnost suda da odlučuje o povredi konkurencije

PROCESNO PRAVO

Nenadležnost suda da odlučuje o povredi konkurencije

Parnični sud nije nadležan da utvrđuje postojanje povrede konkurencije na tržištu Republike Srbije, već je za to isključivo nadležna Komisija za zaštitu konkurencije u smislu odredaba Zakona o zaštiti konkurencije, a o pravilnosti i zakonitosti rešenja Komisije kojim je utvrđena povreda konkurencije odlučuje Upravni sud u upravnom sporu.

Nenadležnost parničnog suda da utvrđuje povrede prava povodom konkurencije

PROCESNO PRAVO

Nenadležnost parničnog suda da utvrđuje povrede prava povodom konkurencije

Nije u nadležnosti parničnog suda da utvrđuje povrede prava konkurencije i određivanje privremenih mera radi sprečavanja štete zbog akata povrede konkurencije, već je u isključivoj nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije da donosi odluke o povredi konkurencije u smislu Zakona o zaštiti konkurencije.