Tag Archives for " nedozvoljeni prelaz državne granic "

Radnja krivičnog dela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Radnja krivičnog dela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Radnja krivičnog dela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi postoji u situaciji kada se radnja iz stava 2. člana 350. KZ odnosi na veći broj lica, pri čemu pojam većeg broja lica pretpostavlja da ih je bilo najmanje pet.